Harmonizace srdeční čakry

Srdeční čakra je sídlem naší Duše. Propojuje nižší čakry, které jsou spojeny se Zemí a vyšší čakry, spojené s Vesmírem. Kvalita proudění energie skrze srdeční čakru určuje naší schopnost přijímat a dávat lásku v její nejčistší podobě beze všech podmínek a přívlastků. Otevřená a harmonická srdeční čakra nám dává možnost milovat sami sebe i ostatní, být citlivými, soucitnými, odpouštějícími a tolerantními bytostmi.

Čistá láska a odpuštění sobě samým i ostatním je také nástrojem pro očištění tohoto našeho energetického centra. Je potřeba zříci se od potřeby vlastnění, manipulace a závislosti a lpění na komkoli a čemkoli. Harmonizace a zvyšování energetické frekvence srdeční čakry dodává hluboký mír a schopnost odevzdání se a vkročit do přirozeného proudu života.
Tato terapie Vám pomůže uvolnit bloky svazující Vaše srdce, otevřít se tématům náležejícím k srdeční čakře, uvolnit bolesti a traumata a všechnu negativní energii v tomto centru uloženou. Pomáhá zůstávat ve svém středu a tím dodává stabilitu, posiluje imunitu a podporuje také cestu k emoční vyzrálosti.

Cena (  60 minut ) … … … … … 950,- Kč