Něco o mně

Jsem žena okouzlená přírodou. Její krásou, vůněmi, moudrostí, propojeností, harmonií, řádem, smysluplností, přirozenou spiritualitou, přizpůsobivostí a schopností regenerace. Líbí se mi žít v našem klimatickém pásmu a pozorovat koloběh přírody, který přesně vystihuje běh života. Zrození, růst, rozkvétání, zrání, vydávání plodů, uvadání a smrt. A pak zase znovuzrození….
Miluji vůni květin, čerstvě pokosené trávy a sena, vůni deště, borovic, když se do nich v létě opře slunce, čerstvě pořezaného dřeva a smůly, včelího vosku, levandule a levandulového mýdla. Miluji výhledy do dálky, pocit volnosti a otevřeného prostoru na vrcholcích hor a kopců.
A vodu. Přítelkyni a učitelku.
A les…..
A své tři báječné děti!

Zajímá mě permakultura, a to nejen jako trvale udržitelný způsob hospodaření na zahradách, zemědělských plochách a okolní krajině, kde hlavním cílem je zajistit blahobyt člověka tak, aby to nebylo na úkor ostatních lidí, životního prostředí, rostlin a zvířat, ale i jako životní styl. Hledání souvislostí a vzájemného působení.

Již mnoho let mě provázejí éterické oleje. V osobním životě i při práci s klienty. Setkání s nimi bylo pro mě láskou na první vdech. Jejich vůně mě zaujala svojí čistotou, silou, hloubkou a, jak to jen nazvat…, snad nejvýstižnější slovo, které mě napadá, je prapodstata. Ve své praxi si dnes a denně ověřuji, jak nám naše duše dává skrze tělo souhlasné i varovné signály a jak na ně éterické oleje umí odpovídat. Jsou našimi průvodci a pomocníky na cestě v hmotném světě.

Ráda zkoumám skutečnou podstatu slov a slovních spojení. To jakou úlohu a moc mají v našich životech. To, jak každou svou myšlenkou, každým slovem a každým činem tvoříme svou realitu a společně pak realitu tohoto světa.

Ve vztazích s ostatními lidmi se učím vnímat, jak jemné jsou hranice manipulace. Kdy jsme ještě „na svém hřišti“ a kdy už překračujeme čáru. Vidím hry, které spolu hrajeme. Vidím role, do kterých se stavíme. Vidím pokřivenost, se kterou zacházíme sami se sebou i s ostatními. Vidím, jak si ta pokřivení vzájemně zrcadlíme. Učím se vidět a vnímat celou svou bytostí.

Již několik let s úžasem objevuji, s čím vším náš zrak souvisí, získávám nový náhled na svět, a uvědomuji si, že stejně jako třeba jóga nebo mnou oblíbená permakultura, je i práce se zrakem vlastně životní filozofií a cestou.

Toto den po dni žiji, v tom sílím, narovnávám se, rostu, rozkvétám a vydávám své plody. Stále zdravější a silnější.

S tímto přicházím k Vám.
Sdílet s Vámi sebe sama.
Nabídnout Vám dary, které mi byly dány, abych je předávala.
Dar Světla, dar Slova, dar Lásky, dar Doteku.

Nechť Vás učiní šťastnými!

 

Vzdělání

9/1985 – 1/1988 Gymnázíum, Praha 9, Litoměřická 726/17
2/1998 – 6/1989 Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952

1995 – Kosmetický kurz, Artiris, pod vedením prof. MUDr. Věry          Rozsívalové DrSc. a Aleny Galarasové
1997 – Vizážistický kurz, Coseva Image
1999 – Odborné školení na metodu speciálního ošetření očního okolí, u Věry Feřtekové

2004 – 2006 – Institut aromaterapie – titul Odborný aromaterapeut
2005, 2006, 2007 – Postgraduál Institutu aromaterapie -Sebepoznání jako cesta k lepší terapeutické práci I., II. III

2013 – Spirituální aromaterapie; Čakrová masáž; Shirodara

2017 – Lektorský výcvik v metodě Přirozeného zlepšování zraku ( založeno na Batesově metodě v podání Meira Schnidera, Petera Ruitera, Almuth Klemm a dalších učitelů NVI ) u naší přední odbornice Hany Maslowské

To jen tak, abyste věděli, kudy mě život vedl… :-).