Otvírání vnitřního a vnějšího zraku

Zrak je jedním z našich smyslů. Jak už název sám vypovídá, naše smysly jsou „spjaté s myslí“. Zrak je smysl, který většina z nás používá jako hlavní zdroj přijímání informací z vnějšího prostředí. Oči jsou orgánem, které zachytí obraz a přenesou ho do mozku. A tam už nastupuje naše mysl a začíná hodnotit a zařazovat vjem do příslušné krabičky. Jen málokdo si dokáže zachovat mysl otevřenou, jakou mají děti. A tak, místo abychom stále přijímali nové vjemy a žili životem nadšeného objevovatele, naučili jsme se dívat na svět skrze své zkušenosti, nahromaděné ( a často netříděné ) informace a vědomosti. Naše myšlení, rozhodování a následná realizace tak probíhá pod vlivem starých a často nefunkčních emočních vzorců, našich i cizích soudů a předsudků.

Naše oči, tedy „vnější zrak“, přijímají informace z vnějšího prostředí, jsou propojeny se „zrakem vnitřním“, jehož centrem je naše šestá čakra zvaná také Třetí oko, která je sídlem intuice, mimosmyslového vnímání, kreativity, vědomého bytí a poznání. Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích procesů, můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. A o to právě jde. Každou svou myšlenkou, každým svým slovem, každým činem vytváříme realitu svou i spoluvytváříme realitu tohoto světa. Otvíráním a propojováním vnějšího a vnitřního zraku si začneme uvědomovat souvislosti, zvědomíme si naše myšlenkové procesy, začneme jinak nahlížet na sebe sama, na svět kolem nás, převezmeme svůj život do svých rukou, začneme se uzdravovat a vědomně tvořit svou realitu. Přestaneme být oběťmi a staneme se tvůrci.

V této terapii se podíváte na Vaší současnou realitu, uvědomíte si, jak ji utváří Vaše smýšlení o Vás samotných a Váš pohled na svět, a na to, co Vás trápí a chtěli byste změnit, pochopíte souvislosti mezi svou vnitřní a venkovní realitou. Objevíte a pojmenujete Vaše schopnosti a dary, Vaše sny, ale také Vaše vnitřní nepřátele, kteří Vám brání je naplnit. Vytvoříte si záměr a zvědomíte si jednotlivé kroky k jeho uskutečnění. Součástí této terapie je také speciální masáž očního okoli a „třetího oka“, která přináší hlubokou relaxaci a harmonizuje psychiku a emoce. Také Vám pomůže uvolnit staré vzorce a upevnit nový záměr a zároveň vyčistí a zharmonizuje šestou čakru a uvolní napětí očních svalů, sníží vnitrooční tlak a posílí tím zrak. Uklidní a povzbudí mysl, zmírní obavy a zlepší soustředění.

Pokud se chcete vydat na tuto cestu do vlastního nitra a podívat se na svět celou svou bytosti, ráda se stanu Vaší průvodkyní.

Cena ( 60 minut ) … … … … … 950,- Kč